Användarvillkor

Webbplatsen vasterbottenost.com (”Tjänsten”) ägs och tillhandahålls av Norrmejerier Ekonomisk förening. Genom att använda Tjänsten och/eller skapa ett användarkonto i Tjänsten (”Ostklubb”) bekräftar du att du accepterar dessa villkor för användningen av det innehåll som tillgängliggörs via Tjänsten (”Användarvillkor”).

Norrmejerier har rätt att när som helst ändra dessa Användarvillkor. Sådan ändring kommuniceras genom att en uppdaterad version av villkoren publiceras på webbplatsen. Vi rekommenderar därför att du regelbundet tar del av dessa Användarvillkor.

Upphovsrättsligt skyddat material

Allt material på webbplatsen är skyddat av upphovsrätt, varumärkesrätt och/eller andra immaterialrättsliga regler. Om inte annat anges är allt material på webbplatsen Norrmejeriers exklusiva egendom.

Det är inte tillåtet att kopiera, reproducera, publicera, ladda upp, skicka eller distribuera något material på webbplatsen utan föregående samtycke från Norrmejerier. All användning av materialet på webbplatsen i strid med de för tiden gällande Allmänna villkoren och eller andra immaterialrättsliga regler, kan medföra ersättningsskyldighet.

Användargenererat Innehåll

Med användargenererat innehåll avses allt innehåll som användare av webbplatsen skapar och/eller publicerar på webbplatsen, t.ex. fotografier, filmer eller recepttexter.

Genom att godkänna villkoren ger du Västerbottensost fri användningsrätt att både använda och publicera dina bilder och recept i olika sammanhang. Västerbottensosts fria användningsrätt gäller i såväl analog som digital form och är utan tids-, kanal eller geografisk begränsning. I och med att du godkänner detta försäkrar du även att det är du själv som har fotograferat bilderna du publicerar.
Väljer du att avsluta medlemsskapet så har Västerbottensost fortfarande fri användningsrätt för materialet du publicerat i tjänsten, vilket menas med att Västerbottensost får använda dina bilder och recept i såväl analog som digital form och utan tids-, kanal eller geografisk begränsning även efter att du har avregistrerat dig.

Exempel på användningsområden:
Webbplatsen Vasterbottensost.com, Västerbottensosts Facebook och Instagram samt i olika receptsammanhang som t.ex. receptfoldrar i butik och eventuella kokböcker. Vid all publicering av ditt material kommer du att nämnas som upphovsperson om du själv inte valt att avsäga dig detta.

Vad gäller upphovsrättsligt skyddat material (bilder, texter, etc.) som du själv gör tillgängligt inom ramen för tjänsten anses du genom den åtgärden ge Västerbottensost en rätt (licens) att använda materialet i tjänsten och i Västerbottensosts verksamhet utan begränsning i tid eller användning. Vidare ansvarar du för att allt material som skickas in till Västerbottensost eller som du genom egen försorg tillgängliggör i tjänsten är i enlighet med lag och att du erhållit de tillstånd som krävs för sådant tillgängliggörande. Västerbottensost har rätt att kräva ersättning i form av skadestånd för det fall ditt tillgängliggörande av s.k. Användargenererat Innehåll i tjänsten medför skada för Västerbottensost.

Kampanj

Passa på! Just nu hittar du Västerbottensost 450g för endast 85kr hos din närmsta ICA Supermarket.

Erbjudandet gäller både online och i butik mellan 13/3 – 19/3