Tävlingsregler

Tävlingen pågår till och med 23 januari. När du skickar in ditt tävlingsbidrag godkänner du eventuell medverkan i material kopplat till kampanjen publiceras av Västerbottensost®. Du godkänner att ditt namn och text publiceras i våra sociala kanaler.

1.Genom att delta i tävlingen godkänner du de regler och bestämmelser som anges i tävlingsvillkoren. Arrangören förbehåller sig rätten att justera regler och villkor.

2.Tävlingsarrangören är Norrmejerier; Norrmejerier ek. förening, box 1313, 901 23 Umeå. Org.nr: 794700-2296

3.Alla svenska medborgare över 16 år kan delta i tävlingen. Anställda på Norrmejerier (Norrmejerier ek. förening), övriga företag/samarbetspartners/medverkande i kampanjen, eller deras närmaste familjemedlemmar i Sverige får ej delta i tävlingen. För tävlande under 18 år krävs målsmans skriftliga godkännande.

4.Tävlingsperiod: från 2020-01-21 till 2020-01-23. Bidrag inkomna efter avslutad tävlingsperiod kommer ej att behandlas.

5.Du deltar i tävlingen genom att motivera vem som du vill en god frukost med med och följa Västerbottensost på Instagram eller på Facebook.

En oberoende jury bestående av representanter från Arrangören väljer ut vinnaren som annonseras på Västerbottensost Instagram.

6.Om arrangören ej når pristagaren inom 5 dagar efter avslutad tävlingsperiod, går priset till andra tävlanden.

7.Priset i tävlingen är ett presentkort på skivad Västerbottensost om 200 kr, 6 vinnare totalt.

Genom att acceptera vinsten anses de tävlande ha accepterat samtliga villkor hörande därtill.

8.Vinsten kan ej bytas till kontanter eller motsvarande. Vinsten är personlig och kan ej överlåtas till annan person.

9.Alla personuppgifter gällande vinnaren raderas 30 dagar efter vinsten är överlämnad med undantag av det som krävs för ekonomisk redovisning.

10.Vinnaren står själv för eventuell vinstskatt.

11. Kampanjen är inte på något sätt sponsrad, stödd, administrerad av eller knuten till Facebook.

Västerbottensost 2019. All rights reserved.

Annat intressant