Ny miljövänligare förpackning

Med en ny typ av påse för riven ost fortsätter Västerbottensost® vårt arbete med att minska mängden plast i sina förpackningar. Den nya förpackningen minskar mängden plast med 25 % och minskar samtidigt koldioxidutsläppen med 40 ton tack vare ett nytt mer klimatvänligt material.⁠

Under 2020 minskade Västerbottensost höjden på sina påsar av riven ost 150g och 300g som ett första steg mot hållbarare förpackningar. Bytet till en tunnare påse i monoplast är ytterligare ett steg i en ambitiös plan om att uppnå 100 % materialåtervinningsbar plast till 2025 i enlighet med Dagligvaruhandelns plastinitiativ.

Annat intressant