Mejerskans mytomspunna recept

Det var mejerskan Ulrika Eleonora Lindström som 1872 skapade receptet som ligger till grund för den Västerbottensost® som vi äter än idag. Hennes mytomspunna recept är en väl bevarad hemlighet, som bara några få personer känner till.

När Ulrika Eleonora Lindström var i 30-årsåldern fick hon ett arv på 500 riksdaler, som hon använde till en utbildning vid mejeriskolan i Degeberga, nära Lidköping i Västergötland. Där lärde hon sig att göra Västgötaost och 1869 tog hon med sig den kunskapen till det nystartade Gammelbyns mejeri. Ulrika Elenora började som piga, men redan efter tre år tog hon över ansvaret som en erkänt skicklig mejerska.

Gammelbyns mejeri
Gammelbyns mejeri

”Ingen vet helt säkert vad som hände den berömda dagen 1872.”

Ingen vet helt säkert vad som hände den berömda dagen 1872 när receptet för Västerbottensost blev till. Enligt myten var det distraktionen av en uppvaktande mjölkdräng som gjorde att Ulrika Eleonora missade att passa ystkaret ordentligt. Osten ansågs först vara misslyckad, men när den senare provsmakades upptäcktes den unika smaken. Oavsett sanningshalten i detta möte, var det den skickliga mejerskan Ulrika Eleonoras som som tog till vara den nya kunskapen och skänkte den till eftervärlden med sitt berömda och väl bevarade recept.

Norets mejeri, omkring 1931
Norets mejeri, omkring 1931

Ulrika Eleonora dog 56 år gammal i lunginflammation den 15 februari 1892. Under hela karriären dokumenterade hon sitt arbete in i minsta detalj. Tillsammans med receptet har det gjort att tillverkningen av Västerbottensost har kunnat gå i arv från mejerska till mejerska, från ostmästare till ostmästare.

Gerda Granberg, Hössjö mejeri
Gerda Granberg, Hössjö Mejeri

Det finns än idag ingen bild på hur Ulrika Eleonora såg ut, men bilden ovan är en typisk bild av en mejerska från samma tid. Mejerskan på bilden hette Gerda Granberg och är en av dem som fick ärva det mytomspunna receptet efter Ulrika Eleonora. Gerda föddes i Burträsk 1896. Föräldrarna hette Anton och Ida Sundquist. Hon utbildade sig till mejerska i Flarken och fick snart anställning som mejerska i Hössjö, som under denna tid var en av många mejerier som tillverkade Västerbottensost®. Där träffade hon senare sin man Carl Johan Granberg och ingick äktenskap. 1941 utökades familjen med ett så kallat ”krigsbarn” som sedermera adopterades. Gerda avled den 4 december 1986.

Annat intressant