Hemligheten

Varför kan Västerbottensost® bara tillverkas i Burträsk?

Meteoritnedslaget

Den kalkrika jorden i Burträsk tros ha sin förklaring i ett uråldrigt meteoritnedslag. Kan det vara förklaringen till att Västerbottensost bara kan tillverkas här?

Midnattssolens inverkan

Både växtligheten och ortens kor påverkas av de oändligt många soltimmarna under sommartiden. är det lösningen på mysteriet kring Västerbottensost?

Sitter det i väggarna?

Att varje byggnad är unik är knappast en hemlighet. Men det kanske är den unika husfloran i mejeriet i Burträsk som är hemligheten bakom just Västerbottensost.

Det väl bevarade receptet

Kanske ligger hemligheten i det receptet som mejerskan Ulrika Eleonora Lindström skrev ner 1872 och sedan förts vidare mellan kommande generationers ostmästare?

Den lokala mjölken

Den mjölk som korna i bygden producerar är ovanligt fri från den sorts sporer som kan försvåra osttillverkning. är mjölken hemligheten bakom Västerbottensost?

Burträskbygden

Kan det vara något helt okänt som finns i bygden kring Burträsk som är förklaringen till att riktig Västerbottensost bara kan tillverkas här?