Varför?
DU HAR NÅTT MYSTERIETS MITTPUNKT.

Här ägnar sig ostkännare och matälskare från hela landet åt en enda fråga:
Varför kan Västerbottensost bara tillverkas i Burträsk?