Sponsring

Västerbottensost sponsrar utvalda arrangemang som är relevanta för vår målgrupp. För att sponsring ska vara aktuell måste arrangemanget nå en nationell publik och långsiktiga samarbeten premieras. Privata arrangemang sponsras inte.

Vid sponsring ska Västerbottensost erbjudas branschexklusivitet bland svenska hårdostar samt presenteras på ett passande sätt. Västerbottensost erhåller associationsrätt och exponeringsrättighet och senast två veckor efter genomfört evenemang ska arrangören återkoppla med utfallsrapport och bildmaterial.

Vad sponsrar Västerbottensost med?
Sponsring utgörs av Västerbottensost produkter och exponeringsmaterial.

När måste ansökan om sponsring vara inlämnad?
Ansökan ska vara Västerbottensost tillhanda senast 2 månader innan arrangemangets genomförande.

Ansök om sponsring

Förnamn*

Efternamn*

Förening/organisation*

Telefon*

Mobil

E-post*

Webbplats

Beskrivning av arrangemanget/tillfället*

Plats*

Datum*

Antal deltagare*

Beskrivning av deltagarna*

Beskriv hur Västerbottensost ska användas*

Övrigt*

Annat intressant